Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Czasami myślę, że gdyby każdy miał w szafie swoją Narnię, świat byłby leprzy.
6115 7e68
- Razem ? 
- Jak zawsze!
- Na wieki...
4796 3885
Reposted byola4650 ola4650
- Kocham deszcz, tylko on na mnie leci !
- Mylisz się, on cię olewa...
9664 ab75
Reposted bygeorgemarin03ola4650
Też potrafię walczyć .
Reposted byaynis aynis
0893 994e
Reposted byparradiseesinfoniademiedolekkaprzesadanieobecnoscniskowoSkydelanmr-absentiaxhiatusx
Subtelna, delikatna... Chciałam taka byś.
Przez Ciebie jestem potworem.

Reposted byniewychamowaneeTopielica
0613 b0b4
Reposted bycsumpiLium
"Jestem małą laleczką i bawię się swoją kosteczką..."
Reposted byniewychamowanee niewychamowanee
9326 aa6b
Reposted byLuzieniewychamowanee
Każda okazja jest dobra, aby się wyróżnić ;D
8056 e7bb
Reposted byjandrytuleleTopielicaniewychamowaneegreatdayforfreedomDajanaateknolovesongjstrbldomqePjotrek
Życie masz tylko jedno, więc wykorzystaj je.
7985 ea2c
Reposted byoxygeniumlistopadowaparradisee
Tyle niepotrzebnych słów...
Było warto?
6686 3dc7
Reposted bylikesugarextraordinary-93TopielicaderdziaSznurekkinkaaaTylkoTwojaniewychamowaneexmoshixeffacedmetadoniceflowerssinfoniademiedo
Kobieta potrafi być niezniszczalna. Pamiętaj .
6661 2c6c
Reposted bybecauseola4650becausejldudapoprostuanianiewychamowaneegosiuuaam16kasienkaderdziaartistehiboudecanellebaznika3xdlobusssympatycznysuselstayinthedarknesslisarowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl